Space Gun and Sea Dagger
Space Gun and Sea Dagger

Sea Dagger: Bronze Cast, Cast Resin, 2018 Space Gun: Bronze Cast, 2018

Relic 07 (Space Gun)
Relic 07 (Space Gun)

Bronze cast, 2018

Space Dagger
Space Dagger

Close up view of Space Dagger. Bronze Cast, 2018

Relic Box
Relic Box

Altoid Tin, Epoxy Clay, Acrylic Paint, 2018

The Scrubious Pip
The Scrubious Pip

Mixed Media, 2019

Slugs Series
Slugs Series

Silicone, Dental Acrylic, 2018

Paintbucket & Python
Paintbucket & Python

Wall mural, 2019

Trypophobia
Trypophobia

Spray Paint Mural, 2019

Life Story
Life Story

Acrylic paint, epoxy clay, 2019